Het Groninger AudioVisueel Archief (GAVA) bewaart beeld en geluid uit het verleden voor het heden en de toekomst. De kerntaak van het GAVA is het bewaren en aanbieden van (historisch) audiovisueel materiaal met zoveel mogelijk informatie over het archiefmateriaal, als historische bron of voor gebruik in kunstproducties. Deze opslag is in een depot van het RHC Groninger Archieven.

De collectie is zeer uitgebreid en opslag in de huidige stellingen was onvoldoende. Zeker omdat er zoveel verschillende mediadragers zijn zoals VCR, U-matic, Betamax, VHS, Video 2000, cassettebandjes enzovoorts. Dit wil men voor de toekomst goed kunnen bewaren en beschikbaar hebben. Als voorbereiding op de toekomst zijn de huidige vaste stellingen omgebouwd naar elektrisch verrijdbare stellingen de Compactus® Dynamic Pro XTR-8t. Dit systeem voldoet ruim aan de eisen en verwachtingen van goede conservering van het verleden voor het heden en de toekomst. De motoren voldoen aan de EMC norm 89/336/EEC en 92/31/EEC. Dit houdt in dat er geen electro magnetische straling mogelijk is. De GAVA maakt o.a. gebruik van de nachtventilatie en de energiebesparende standby modus. Het beproefde ‘Soft start-Soft-stop’ systeem beschermd de producten voor de toekomst.

  • Branche: Overheid
  • Produkt: Compactus Dynamic Pro XTR-8t
  • Opslag van: Mediadragers
  • Gerealiseerd door: Bruynzeel Storage Systems, Nederland