JACOB JENSEN DESIGN

Jacob Jensen ontwierp voor Bruynzeel Storage Systems het Shade Design. Dit is een moderne, strakke afwerking voor een aantal typen vaste en verrijdbare kasten. Jacob Jensen is onder andere bekend als ontwerper voor merken zoals Bang & Olufsen en Jabra. In onderstaande minidocumentaire geeft Timothy Jensen zijn visie op hedendaags ontwerp.

JACOB JENSEN ONTWERPBUREAU

Jacob Jensen Design is een van de oudste ontwerpbureaus ter wereld. Het bedrijf is 55 jaar geleden opgericht door Jacob Jensen. Inmiddels heeft de tweede generatie het bedrijf overgenomen.

HET SPANNINGSVELD TUSSEN ESTHETICA EN FUNCTIONALITEIT

Je herinnert je altijd een eerste kennismaking. Dat zien we terug in ons dagelijks leven. We voelen ons aangetrokken door een goed en aantrekkelijk ontwerp. Vervolgens moet een goed ontwerp natuurlijk ook functioneren. Het oude gezegde dat design een logisch gevolg is van functionaliteit is volgens Timothy achterhaald. Design voegt waarde toe aan een ontwerp. Timothy vergelijkt een goed ontwerp met een maaltijd. Behalve dat het goed moet smaken, moet het er ook appetijtelijk uit zien.

HOE DOE JE INSPIRATIE OP?

Gedurende je leven ontmoet je mensen, zie je dingen, proef je eten en luister je muziek. Uit al dit soort dingen kun je volgens Timothy inspiratie putten. De ontwerpstudio van Jacob Jensen ligt midden in de natuur. Zelf krijgt Timothy zijn inspiratie tijdens wandelingen langs het strand. Als je zelf werkzaam bent in de creatieve sector dan is het opdoen van inspiratie onderdeel van je dagelijks werk. Als je in een heel andere sector werkzaam bent, weet je soms niet eens dat je creatief bent.

ONTWERPPROCES VAN SHADE

Het was de eerste keer dat het ontwerp bureau gevraagd werd een opslagsysteem te ontwerpen. Na wat brainstormen werden wat schetsen op papier gezet en ideeën uitgewerkt. Door de meer dan vijftig jaar ervaring wordt elk ontwerp wel volgens een vast stramien ontworpen. Eerst wordt het exacte probleem vastgesteld. Vervolgens worden er minimaal drie verschillende vervolgstappen opgezet. Via een matrixsysteem wordt het idee vervolgens vertaald naar een tastbaar ontwerp. Na feedback van de klant wordt het beste ontwerp vervolgens nog verder verbeterd tot het definitieve ontwerp. Bij de opslagoplossingen van Bruynzeel kwam naar voren dat het meer is dan alleen het ruimte efficient opslaan van dingen. Esthetica is net zo belangrijk. Op je werk moet je je namelijk op je gemak voelen. Daarom vind je op een kantoor planten en ramen. Maar ook een kast kan bijdragen aan het welbevinden van mensen door een goed ontwerp.

HOE ZIET EEN PERFECT ONTWERP ERUIT?

Een perfect design is iets magisch. Design is geen kunst, ondanks dat er wel overlappingen zijn. Als het gaat om opslag dan wil je eigenlijk dat het er niet is als je het niet nodig hebt. Als je iets wil opslaan dan wil je dat het direct toegankelijk is.

VERSCHILLEN IN KANTOREN

Bedrijven willen met hun kantoor verschillende dingen uitstralen, gekoppeld aan hun bedrijfswaarden. Dit is van invloed op de inrichting van een kantoor. Beide Jacob Jensen Studio’s in zowel Shanghai als Denemarken kijken uit over water. Ook hebben beide kantoren een open haard en wordt er muziek gedraaid van Bach en Pink Floyd. Zo probeert elk bedrijf een eigen identiteit te geven aan het kantoor. Dit kan met planten, vloerbedekking of zelfs geuren. Een goede kantoorinrichting zal volgens Timothy het beste in medewerkers naar boven halen voor het bedrijf.

DE TOEKOMST VAN KANTOORINRICHTING

De ontwikkeling van kantoren volgt de ontwikkeling van de wereld. Als je het kantoor van een eeuw geleden vergelijkt met een kantoor van nu, dan zijn er veel verbeteringen doorgevoerd. Voorbeelden zijn de constante temperatuur en verlichting maar ook de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan. De kantoorinrichting is ook aangepast om op een betere manier aan te sluiten bij de medewerker. Ondanks de grote verschillen tussen landen, zal de kantoorinrichting zich blijven ontwikkelen.

WAT IS BELANGRIJK BIJ DE INRICHTING VAN EEN KANTOOR?

Volgens Timothy Jensen moeten mensen zich welkom voelen in een kantoor. Zo staat Timothy ’s ochtends vroeg op en maakt hij het haardvuur in het kantoor aan, ontsteekt hij kaarsen, zet hij de koffie en de muziek aan. Medewerkers die even later binnen komen voelen zich niet alleen welkom maar voelen ook dat het bedrijf hen respecteert. Daarnaast moet de inrichting van het kantoor een medewerker zich op zijn plaats laten voelen. Dit komt ten goede van zowel de medewerker als het bedrijf.

HET BELANG VAN ESTHETIEK EN FUNCTIONALITEIT BIJ OPSLAG

In bibliotheken en musea vormen de opslagmiddelen het hart van de organisatie. Het meeste geld van deze organisaties gaat natuurlijk naar boeken en kunst. De juiste opslagmiddelen zijn dan een logisch gevolg. Hoewel de nadruk ligt op de rationele eisen, speelt ook het design een belangrijke rol.

DE ONTWERP FILOSOFIE VAN JACOB JENSEN

Bij de ontwerpstudio van Jacob Jensen staat het terugbrengen naar de basis centraal. Timothy maakt een vergelijking tussen het maken van soep en een industrieel ontwerp. Het belangrijkste is dat alles in balans is en niets de overhand krijgt. Ook legt hij de relevantie van kleuren en lijnen uit.

EEN GOEDE REPUTATIE VERDIENEN ALS ONTWERPER

‘You are never stronger than your last fight.’

Het maakt niet uit hoe goed je bent. Een reputatie krijg je niet maar verdien je door het werk wat je verricht.

Meer informatie nodig over de oplossingen van Bruynzeel Storage Systems?