ONZE STRATEGIE

Het bedrijfsconcept van Bruynzeel Storage Systems

Hoe alles met elkaar verbonden is

Ons doel is om de beste te zijn in wat we doen. De beste in het leveren van ruimtebesparende opslagoplossingen die ruimte creëren en bijdragen aan een duurzame planeet.

Onze kernwaarden, gedragsregels en bestuursmodel bepalen de principes hoe we zaken doen en creëren op die manier het kader voor onze activiteiten. Vanuit onze bedrijfsstrategie streven we ernaar om in alle markten en in alle verschillende segmenten de toonaangevende leverancier van ruimtebesparende opslagoplossingen te zijn. Wij kunnen onze doelen bereiken dankzij onze focus op operationele uitmuntendheid, innovatie, geografische-en segmentexpansie en communicatie.

Ons leiderschapsteam stelt inspirerende doelen, die onze medewerkers motiveren het beste uit zichzelf te halen en ambitieuze nieuwe doelen te bereiken. Onze leidinggevenden vormen de schakel tussen onze geformuleerde strategische doelstellingen en de concrete stappen die nodig zijn om deze te bereiken. Onze mensen, ons belangrijkste kapitaal, zijn de sturende kracht achter ons succes.

Museum aan de stroom - Bruynzeel Storage Systems
Business concept - Bruynzeel Storage Systems
Visie

Wereldleider zijn in ruimtebesparende opslagoplossingen die ruimte creëren en bijdragen aan een duurzame planeet. Wij creëren ruimte.

Bedrijfsconcept

Wij zien onszelf niet alleen als leverancier van opslagsystemen, maar zien ook een faciliterende rol voor onszelf weggelegd in efficiënter gebruik van natuurlijke grondstoffen en optimaal gebruik van ruimte bij onze klanten. Dit bereiken we via ons innovatieprogramma op basis van de drie pijlers Creativiteit, Functionaliteit en Duurzaamheid.

Bedrijfsstrategie

1. Operationele Uitmuntendheid
2. Innovatie
     a. Creativiteit
     b. Functionaliteit
     c. Duurzaamheid
3. Geografische & Segment expansie
4. Communicatie

Leiderschap

Door middel van onze gezamenlijke kernwaarden en doelgericht leiderschap willen we een hoge prestatiecultuur opbouwen in onze bedrijfsomgeving. We vertrouwen erop dat onze leidinggevenden ons in staat stellen onze doelen te bereiken. Het zorgt er ook voor dat we gebruik maken van de kracht van de organisatie, ontwikkelingen in de juiste richting sturen, onze dynamiek behouden en onze middelen verstandig aanwenden.

Actie

Actie zorgt ervoor dat onze strategieën worden geïmplementeerd en dat onze lopende activiteiten worden gedefinieerd en opgevolgd. Bijvoorbeeld in de vorm van groeiplannen, portfolio-ontwikkeling, efficiënte bedrijfsvoering, talentmanagement en innovatie-initiatieven. We zullen voortdurend zelfkritisch zijn om zeker te stellen dat we op de juiste weg zijn om wereldleider te worden in onze markt.

Bedrijfsstrategie

Onze strategische doelstelling is om ‘s werelds beste en meest milieuvriendelijke aanbieder van ruimtebesparende opslagoplossingen te zijn. Dit bereiken we door onze producten zo te ontwerpen dat ze geschikt zijn voor de huidige en toekomstige behoeften van onze klanten. Dit zullen we bereiken door het ontwikkelen van een uiterst succesvolle verkooporganisatie en het actief in stand houden van een uitzonderlijke innovatiepijplijn om de commerciële ontwikkelingen te versnellen.

Onze groeistrategie is gebaseerd op de volgende pijlers:

Operationale uitmuntendheid

Gerelateerd aan onze wens om onze klanten tevreden te stellen en waarde voor hen te creëren, maken wij het prioriteit om onze operationele prestaties voortdurend te verbeteren. We moet ons uiterste best blijven doen om onze klanten te leveren wat ze nodig hebben. Continue verbeteren zit in het DNA van onze organisatie. Het gaat erom de mentaliteit te hebben om snelle, flexibele en op maat gemaakte klantoplossingen aan te bieden, die direct feilloos worden uitgevoerd en de superieure kwaliteitstandaard handhaven, waar Bruynzeel om bekend staat. Het zakelijke klimaat verandert snel en we moeten in staat zijn ons aan te passen aan de veranderende behoeften van onze klanten en de omgeving waarin zij opereren. Jarenlange expertise en een grote teamgeest zijn de ankers en de basis waarmee wij onze klanten door onze dagelijkse bedrijfsvoering ondersteunen en waarmee we uniek zijn in het verwerken en beheren van kleine, maar ook zeer grote projecten. Wij valideren ons projectmanagement voortdurend om een eerste klas resultaat te kunnen garanderen.

Innovatie

Creativiteit: Voor ons zijn een uitstekende productontwikkeling en productdesign prioriteit in al onze segmenten. Dit houdt in dat we ons richten op milieuvriendelijke grondstoffen en hedendaags design en esthetiek.

Functionaliteit: Met onze producten willen we onze klanten helpen hun doelen te bereiken. Om dit te doen, zetten we de klant centraal bij het definiëren van de functionaliteit van onze producten. Als marktleider zetten wij de standaard door het integreren van de nieuwste technologieën in onze producten en processen, om zo het leven van onze klanten gemakkelijker en aangenamer te maken.

Duurzaamheid: Het is onze passie producten te creëren. Dat doen we door het gebruik van duurzame productieprocessen. Daarnaast staan wij erop dat onze producten ook een positieve invloed hebben op de duurzaamheid van de bedrijfsvoering van onze klanten.

Expansie

Geografische expansie: Ons doel is het uitbreiden van ons werkgebied naar nieuwe geografische regio’s te continueren. Momenteel is Bruynzeel Storage Systems bezig de activiteiten in Azië, Australië & Nieuw Zeeland, Latijns-Amerika en Noord-Amerika te intensiveren en zijn er voor de komende jaren verdere uitbreidingsplannen in andere regio’s.

Segment expensie: Bruynzeel Storage Systems zet zich sterk in voor de verdere ontwikkeling van het Museum-, Archief- en Bibliotheeksegment en voor een continu proces van zoeken naar nieuwe segmenten (bijv. gezondheidszorg, retail, OEM en andere), waarin onze kennis en ervaring waarde kunnen toevoegen richting de toekomst.

Communicatie

Bij Bruynzeel Storage Systems houden we ons aan een open en eerlijke communicatie die ons in staat stelt onze strategische doelstellingen te bereiken. Het versnellen van de bedrijfsvoering betekent dat we de harten en hoofden van een groot aantal betrokkenen moeten winnen, zowel intern als extern. Daarom geloven wij dat een heldere en open communicatie een fundamenteel element is voor succes op lange termijn.