LEVEREN VAN DE HOOGSTE KWALITEIT

Voordat een Bruynzeel opslagsysteem de fabriek verlaat ondergaat ieder onderdeel een controle op kwaliteit. De installatie wordt vervolgens verricht door gecertificeerde installateurs. Op deze wijze streven wij hoogstaande kwaliteit in productie en oplevering na.

Sysco® Open

Vaste rekken

RAL en GS gecertificeerd

Compactus® Original

Handwiel aangedreven

RAL en GS gecertificeerd

Compactus® Dynamic II

Elektrisch aangedreven

Certificering gestart

ArteStore

Schilderijrekken

GS gecertificeerdGS gecertificeerd

RAL-RG 614

Het RAL-certificaat garandeert de totale kwaliteit en veiligheid van onze opslagsystemen. De normen voor het voldoen aan RAL worden onafhankelijk van een leverancier vastgesteld. De normen worden beheerd door het Duitse Instituut voor Productcontrole en Certificering (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.). De kwaliteit wordt regelmatig gecontroleerd door een onafhankelijke instantie. Elk product wordt een aantal keer per jaar gecontroleerd. Inspecties vinden plaats in de fabriek en op locatie. Hiertoe behoren tevens inspecties van geïnstalleerde producten.

IEC 60950

De Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) is de toonaangevende organisatie die internationale normen voorbereidt en publiceert voor alle elektrische, elektronische en daaraan gerelateerde technologieën. IEC-norm 60950 garandeert de veiligheid van IT-apparatuur met netvoeding of batterijen, waaronder bedrijfsapparatuur en bijbehorende apparaten, met een nominale spanning van minder dan 600 Volt.

GEPRÜFTE SICHERHEIT (GS)

Het GS-certificaat garandeert dat producten voldoen aan Duitse en (indien beschikbaar) Europese veiligheidsrichtlijnen. GS staat voor Geprüfte Sicherheit (gecontroleerde veiligheid). Of producten voldoen aan Europese veiligheidsrichtlijnen, wordt getest en gecontroleerd door een door de overheid erkende, onafhankelijke instantie.

CE-MARKERING (EN 15095)

Elektrische systemen moeten wettelijk zo veilig mogelijk zijn. In Europa is hiertoe de Machinerichtlijn 2006/42/EG opgesteld. In deze richtlijn worden de vereisten voor onze producten beschreven in een productspecifieke norm, EN 15095. Om een CE-markering te kunnen voeren, moet er gedocumenteerd bewijs beschikbaar zijn dat het product voldoet aan de relevante vereisten. Onze verkooporganisaties geven een CE-verklaring van overeenstemming af met daarbij de lijst met normen waaraan het product voldoet en een wettelijk bindende ondertekening, die onze verantwoordelijkheid onderstreept.

ONZE KWALITEIT IN BEDRIJFSPROCESSEN

De norm ISO 9001 geeft richtlijnen af voor het kwaliteitssysteem en de manier waarop de organisatie het kwaliteitsbeleid hanteert. Bovendien geeft de norm richtlijnen af ter verzekering en verbetering van processen die van belang zijn voor het vergroten van de klanttevredenheid. Bedrijven die voldoen aan de norm ISO 9001 hebben beter inzicht in en betere controle over bedrijfsprocessen. Dit leidt tot gerichte en constante verbeteringen met als uiteindelijk doel het garanderen van een hoge mate van klanttevredenheid.

ONZE KWALITEIT IN MILIEUBEHEER

De norm ISO 14001 geeft richtlijnen af voor het milieumanagementsysteem van een organisatie, met speciale aandacht voor de controle over en de verbetering van hetmilieubeleid. Bedrijven die voldoen aan de norm ISO 14001 hebben beter inzicht in en een betere controle over processen met betrekking tot het milieu. Dit leidt tot gerichte en constante verbetering om de belasting van het milieu te minimaliseren.

Onze ambitie is om in 2020 te werken volgens het Circular Economy Model. Wij willen emissies, bijproducten, beschadigde of ongewenste goederen niet langer meer zien als ‘afval’. Voor ons worden ze grondstoffen; voedingsstoffen voor een nieuw productiecyclus.

OVER DE ISO CERTIFICATEN

De normen ISO 9001 en ISO 14001 zijn vastgelegd door de Internationale Organisatie voor Standaardisering (ISO). Deze organisatie is een gezamenlijk initiatief van nationale normalisatie-instanties in 156 landen. Of bedrijven voldoen aan de normen, wordt regelmatig gecontroleerd via interne zelf-audits en een jaarlijkse externe audit door een onafhankelijke instantie. Voor Bruynzeel is deze onafhankelijke instantie Bureau Veritas. Onze fabriek is ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd evenals onze verkoopkantoren in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijken en onze Export afdeling.

Meer informatie nodig over de oplossingen van Bruynzeel Storage Systems?